Qəfəs (Acoustic)歌词

作曲 : Şahin Əlizadə
作词 : Mirmövsüm Əhmədov/Şahin Əlizadə
Bir neçә cümlә bәsdir ki, qayıdaq әvvәlә
Bir neçә uğur bәs eləyәr ki, inana bilim dinlәrә
Bir neçә damcı bәsdir, başa düşüm ki, suya necә hәsrәtәm
Bәsdir bircə göyәrçin, hansı ki, ölüb qәfәsdә
Azadlığı sevmәk üçün, hәm dә olmadan gücün
Bәzәn yaşamağa ehtiyac qalmır ölmәk üçün
Bәzәn gözlәrin bәs elәmir yolu görmәk üçün
Bәzәn bәs elәmir ayaqların geriyә dönmәk üçün
Nәlәrdәn keçdik, nәlәr itirdik, gör nә üçün...
Dostların da taqәti qalmayıb çörәyi bölmәk üçün
Bәzәn bir öpüş belә bәs elәmir heç şahzadәlәrә
Bәzәn yozuram yaşanılmışları әfsanәlәrә
Məncə ovuclar bәs elәmir çatmaqçün Allaha
Birinci ölәn hisslәr olur, ümid sağ qalan
Nә var, nә dövlәt olmadan, sevmәk könlü yormadan
Hәyatın dadın çıxartmaq, həm də heç xoş gün olmadan
Bildiyim bütün sözlәri yığmaq bir cümlәyә
Bütün ulduzları saymaq gün çıxmadan öncә
Yaşanılan hәr bir anım tarix oldu bir dilәklә
Bildiyim bütün duaları oxumaq ölmәdәn öncә
Bir neçә addıma sığınıb keçә bilmәk dәnizlәri
Toxuna bilmir daha ruhuma onun incə əlləri
Yanağıma düşən damcılar günahlarımı təmizləmir
Çәtinlәşdirir hәyatı - onu yaxından görmәk istәyi
Gizləmək bütün yalanları həqiqətlər şəhərində
Öz içində tanrı tapa bilmək, təriqət qəfəsində
Ürәkdә sәs-küy dolu pıçıltılar, gözlәr yorğun
Ölümün gәlişini izlәmәk hәyat pәncәrәsindәn
Dedilәr - “Meyvә, ağac, hurilәrdәn ibarәtdir cәnnәt”
Kimisә yerli-dibli unutmaq özü cinayәtdir bәzәn
Möcüzәlәr göstәrirdi tanrı, yağış külәklә
Yenidәn sevә bilmәk kifayәtdir mәncә...
Aç gözlərini
İki yol var, seç birin
Dərin duyğularla
Bataqlıqları çox dərin
Hərdən yaz hisslərini
Sənə də qucaq açar mələklər
Əgər yalansa dünya
Bax üzərində ayaq izlərin
Aç gözlərini
İki yol var, seç birin
Dərin duyğularla
Bataqlıqları çox dərin
Hərdən yaz hisslərini
Qucaq açar mələklər
Əgər yalansa dünya
Bax üzərində ayaq izlərin
<<黄色方块 LOCASAKA>>

相关歌词推荐

Copyright @2015-2021 m.sogeci.net 搜歌词网